LASTİK ETİKETİ UYGULAMASI

Kasım 2012 itibarı ile Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye'de de araç lastikleri için standartlaştırılmış lastik etiketi uygulamasına geçilecektir. Bu uygulamanın ülkemizde olduğu gibi zamanla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırları dışına taşarak yaygınlaşması beklenmekte. Bu yeni uygulamadaki ana amacın karbon salınımı ve sera (gazı) etkisinin azaltılması, yol güvenliğinin arttırılması ve yol trafik sesinin azaltılması olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni uygulama ile 3 farklı kriterde lastik performansı değerlendirilmekte.
Bunlar kısaca;
• Yakıt verimliliği
• Güvenlik (Islak zeminde yol tutuş)
• Ses (Dış gürültü)

Yakıt Verimliliği: Lastik üzerinde yer alan benzin pompası sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma yakıt verimliliği esasına göre oluşturulmaktadır.
Yuvarlanan bir lastik deforme olur ve enerjiyi boşa harcar. Bu, bir araç üzerinde etkili olan 5 direnç kuvvetinden biridir. Bu şekilde kaybedilen enerjiye ‘yuvarlanma direnci' adı verilir ve bu direnç, alınan birim mesafe ve taşınan birim ağırlık için harcanan enerji miktarı ile ölçülür. Yuvarlanma direnci, yakıt tüketimini ve çevreyi doğrudan etkiler. Düşük yuvarlanma dirençlerinde, lastik daha az enerji harcayarak, direnç kuvvetlerine daha az katkıda bulunur, böylelikle yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltır.

Kullanılan araç, hava, yol ve sürücü gibi birçok koşula göre yakıt tüketimi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Yakıt Verimliliği’nden A notu alan bir lastik ile G notu alan bir başka lastik arasında yakıt tasarrufu açısından %7,5’lik bir fark söz konusu olabilmektedir.
Islak Zeminde Yol Tutuş: Lastik üzerinde yer alan yağmur damlaları sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma lastiğin ıslak zemindeki yol tutuş performansı esasına göre oluşturulmuştur.
İstatiksel olarak yağışlı havaların kaza yapma oranını arttırdığı bilinmekte. Bu sebeple trafik güvenliği konusu lastik etiketine taşınırken özellikle “Islak Zeminde Fren Mesafesi” notlandırmaktadır.
Lastiğin ıslak zemin fren mesafesi referans alınarak gerçekleştirilen bu değerlendirmede G’den (en uzun fren mesafesi) A’ya (en kısa fren mesafesi) olacak şekilde 7 ayrı derecelendirme yapılmaktadır.
Kullanılan araç, hava veya yol gibi birçok koşula göre fren mesafesi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Islak Zemin Performası’ndan A alan bir lastik ile G puan alan bir başka lastik arasında fren mesafesi açısından %30’luk bir avantaj söz konusu olabilmektedir.
Dış Gürültü: Lastik üzerinde yer alan hoparlör sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma lastiğin hareket halinde iken yol ile teması sonucu çıkardığı sesin (gürültünün) şiddetine göre oluşturulmuştur.
Trafik gürültüsünün hem sürücü ve yayaların sağlığına hem de çevreye zararlı olduğu artık herkes tarafından bilinmekte. Trafikten kaynaklı bu ses problemini azaltabilmek amacıyla lastik etiketinde lastiklerin “Dış Gürültü” seviyelerine de yer verilmekte.
Hoparlör sembolünün yanında görülebileceği üzere sesin şiddetini sembolize eden ses dalgası işaretleri yer alır.

Buna göre;
• 1 Siyah Dalga: Yasal sınırın 3 dB (desibel) altında.
• 2 Siyah Dalga: Yasal sınırı ile 3 dB altı arasında.
• 3 Siyah Dalga: Yasal sınırın üstünde.
Bir Önceki Sayfa